20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Scheikunde examen vwo 2024

Nederland

Het Centraal Eindexamen Scheikunde examen vwo vindt plaats op dinsdag 21 Mei 2024. Het examen start om 13:30 uur en duurt tot 16:30 uur. Je hebt dus 3 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2024: wat is de examenstof van scheikunde?

De examenstof voor het schriftelijke examen scheikunde vwo 2024 is als volgt opgebouwd:

 

 • Vaardigheden
  – Algemene vaardigheden
  – Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden (bètaprofielniveau)
  – Specifieke scheikundige vaardigheden
 • Stoffen en materialen in de chemie
  Als leerling moet je kunnen beschrijven hoe stoffen en materialen bestaan uit kleine deeltjes. Hierbij is het belangrijk om het deeltjesmodel te kennen en te kunnen toepassen. Je moet kunnen verklaren waarom stoffen en materialen bepaalde eigenschappen hebben, door te kijken naar de bindingen tussen de deeltjes. Hierbij is het ook belangrijk om te begrijpen hoe de structuren van de deeltjes en de bindingen in en tussen de deeltjes invloed hebben op de eigenschappen van stoffen en materialen. Je moet dus op basis van kennis over structuren en bindingen in staat zijn om eigenschappen te verklaren en omgekeerd vanuit de eigenschappen van stoffen of materialen de structuren te voorspellen.
 • Chemische processen en behoudswetten
  Je moet in staat zijn om chemische reacties en fysische processen te beschrijven en te verklaren aan de hand van reactiviteit en het vormen en verbreken van (chemische) bindingen. Je moet weten hoe behoudswetten en chemische processen met elkaar verbonden zijn en hoe dit in verband staat met kringlopen. Daarnaast moet je kunnen analyseren hoe katalyse en reactiekinetiek invloed hebben op chemische processen en op basis daarvan berekeningen maken over de concentratie van aanwezige stoffen en deeltjes. Je moet begrijpen wat er gebeurt bij evenwicht en hoe deze beïnvloed kan worden. Tenslotte moet je weten hoe energieomzettingen en energieuitwisseling plaatsvinden bij chemische processen en hiervan conclusies en voorstellen kunnen formuleren.
 • Ontwikkelen van chemische kennis
  Je moet in staat zijn om chemische kennis te ontwikkelen door de juiste keuze te maken voor scheidings- en analysemethoden en deze te beoordelen op basis van kennis over materialen en stoffen. Je moet ook de verbanden kunnen leggen tussen chemische processen en de synthese van stoffen door inzicht te hebben in relevante reactiemechanismen.
 • Innovatie en chemisch onderzoek
  Je moet de chemische kennis die je hebt verworven toepassen op chemisch onderzoek en innovatie, door aan te geven hoe deze kennis wordt gebruikt bij onderzoeken in de context van gezondheid, materialen of voedselproductie. Je moet in staat zijn om selectiviteit en specificiteit te verklaren bij chemische reacties in het kader van voedselproductie, geneesmiddelen of transport van stoffen in het lichaam, en daarbij, waar nodig, kennis van katalyse te gebruiken.
 • Industriële (chemische) processen
  Je moet industriële chemische processen kunnen beschrijven en beoordelen door ze te visualiseren in blokschema’s, berekeningen uit te voeren en voorstellen voor aanpassingen te formuleren. Je moet ook in staat zijn om “principes van groene chemie” te herkennen en te relateren aan veranderingen in processen, met name in de context van voedselproductie of duurzaamheid, en eenvoudige berekeningen uit te voeren met behulp van kennis van procestechnologie en reactiekinetiek. Je moet ook in staat zijn om te beschrijven welke chemische en technologische processen worden gebruikt bij energieomzettingen in de context van duurzaamheid, en deze processen te beschrijven en beoordelen door de voorkomende condities aan te geven en voorstellen voor aanpassing te formuleren, met behulp van kennis van energieproductie.
 • Maatschappij, chemie en technologie
  Je moet kunnen beschrijven hoe chemische processen plaatsvinden in levende organismen en hoe je deze kennis kunt gebruiken. Bovendien moet je kunnen aangeven welke maatschappelijke factoren een rol spelen bij milieu-gerelateerde vraagstukken in productieprocessen, bijvoorbeeld in de context van gezondheid of duurzaamheid. Je moet ook beschrijven welke mogelijke gevolgen er zijn voor gezondheid en duurzaamheid. Tot slot moet je verschillende energieomzettingen vanuit verschillende bronnen beschrijven en deze vergelijken, waarna je een beargumenteerd oordeel moet kunnen geven over duurzaamheid.

 

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus (te vinden in de leeromgeving).

Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen scheikunde?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Met onze hulpmiddelen worden de examens 2024 een eitje!

foto

online-en-print oefenlicentie scheikunde vwo

€18.50

bekijk

foto

doe-het-zelf examentraining bundel scheikunde vwo

€32.50

bekijk

foto

online examentraining scheikunde vwo met uitlegvideo’s

€47.50

bekijk

20.000+ leerlingen gingen je voor
 • Alles op één plek, alle vakken en niveau’s beschikbaar!
 • Gericht aan de slag, met inzicht in je vorderingen en resultaten!
 • Voor minder geld, bij ons elk vak en net zo effectief als trainingen op locatie!