20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Kunst examen vwo 2024

Nederland

Het Centraal Eindexamen Kunst examen vwo vindt plaats op woensdag 15 Mei 2024. Het examen start om 09:00 uur en duurt tot 12:00 uur. Je hebt dus 3 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2024: wat is de examenstof van kunst?

De examenstof voor het schriftelijke examen kunst vwo 2024 is als volgt opgebouwd:

 

 • Vaardigheden
  De kandidaat kan:
  – de belangrijkste termen en begrippen hanteren uit de kunstdisciplines beeldende vormgeving, dans, drama en muziek die voorwaardelijk zijn voor adequate receptie en reflectie, en noodzakelijk voor begrip van verbanden tussen kunst en cultuur;
  – informatie over kunst en cultuur herkennen, benoemen en toepassen om verbanden aan te geven;
  – bij het reflecteren bronnenmateriaal op een adequate wijze hanteren;
  – overeenkomsten en verschillen noemen en beargumenteren met betrekking tot het beschouwingsapparaat bij de vier kunstdisciplines.
 • Invalshoeken voor reflectie
  De kandidaat kan
  – aangeven met welke visies, doelen, middelen en inhouden de kunsten religieuze en/of levensbeschouwelijke uitgangspunten vertolken.
  – aangeven welke ideeën over schoonheid in kunst en kunstwaardering een rol spelen.
  – aangeven welke invloed opdrachtgevers en politieke ideeën hebben op de rol en de inhoud van kunst en op de positie van de kunstenaar.
  – aangeven hoe vorm en inhoud bepaald worden door de vermaaksfuncties van kunst in relatie tot het daarbij betrokken publiek.
  – aangeven hoe kunst en wetenschap/techniek op elkaar inwerken.
  – aangeven hoe Westerse en niet-Westerse kunst en cultuur elkaar wederzijds beïnvloeden.
 • Onderwerpen
  De kandidaat kan al het bovenstaande toepassen op voorbeelden uit de volgende onderwerpen:
  – de cultuur van de kerk in de elfde tot en met veertiende eeuw;
  – de hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw;
  – de burgerlijke cultuur van Nederland in de zeventiende eeuw;
  – de cultuur van Romantiek en realisme in de negentiende eeuw;
  – de cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw;
  – de massacultuur vanaf 1950.

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus (te vinden in onze leeromgeving).
Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen kunst?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Oude examens oefenen Kunst vwo

LET OP: oude examens kunnen opgaven bevatten die geen examenstof meer zijn. Om zeker te zijn dat je met de juiste opgaven oefent, raden we je onze hulpmiddelen uit de webshop aan.

VWO

2016-1

centraal examen
Kunst 2016 tijdvak 1


VWO

2016-2

centraal examen
Kunst 2016 tijdvak 2


VWO

2017-1

centraal examen
Kunst 2017 tijdvak 1


VWO

2017-2

centraal examen
Kunst 2017 tijdvak 2


VWO

2018-1

centraal examen
Kunst 2018 tijdvak 1


VWO

2018-2

centraal examen
Kunst 2018 tijdvak 2


VWO

2019-1

centraal examen
Kunst 2019 tijdvak 1


VWO

2019-2

centraal examen
Kunst 2019 tijdvak 2


VWO

2021-1

centraal examen
Kunst 2021 tijdvak 1


VWO

2021-2

centraal examen
Kunst 2021 tijdvak 2


VWO

2021-3

centraal examen
Kunst 2021 tijdvak 3


VWO

2022-1

centraal examen
Kunst 2022 tijdvak 1


VWO

2022-2

centraal examen
Kunst 2022 tijdvak 2


VWO

2023-1

centraal examen
Kunst 2023 tijdvak 1


VWO

2023-2

centraal examen
Kunst 2023 tijdvak 2


Zeker weten dat je gaat slagen?

Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer
Beschikbaar voor alle vakken, mét slagingsgarantie

 

 • Gericht aan de slag met de vakken waarin je examen doet
 • Werk toe naar cijferdoelen, ga voor alles een voldoende of probeer cum laude!
 • Leer op je eigen tempo, jij bepaalt hoe ver je wilt gaan
 • Extra oefenen op onderwerp en moeilijkheid mogelijk tot aan het eindexamen toe
 • Krijg toegang tot 500+ uur aan oefenmateriaal
 • Inclusief CE cijfer + eindcijfer voorspelling
 • De belangrijkste vakken bevatten samenvattingen + uitlegvideo’s van opgaven
 • Niet geslaagd = geld terug, ongeacht hoeveel je geoefend hebt

Ga goed voorbereid het examen in