20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Wiskunde C examen vwo 2023

Nederland

Het Centraal Eindexamen Wiskunde C examen vwo vindt plaats op donderdag 11 Mei 2023. Het examen start om 13:30 uur en duurt tot 16:30 uur. Je hebt dus 3 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2023: wat is de examenstof van wiskunde C?

De examenstof voor het schriftelijke examen wiskunde C vwo 2023 is als volgt opgebouwd:

 

 • Vaardigheden
  De kandidaat
  – heeft kennis van de rol van wiskunde in de maatschappij, kan hierover gericht informatie verzamelen en de resultaten communiceren met anderen.
  – herkent de betekenis van wiskunde in de maatschappij en in cultuurhistorische contexten en kan deze in concrete situaties beschrijven.
  – beheerst de bij het examenprogramma passende wiskundige vaardigheden, waaronder modelleren en algebraïseren, ordenen en structureren, analytisch denken en probleemoplossen, formules manipuleren, abstraheren, en logisch redeneren – en kan daarbij ICT functioneel gebruiken.
 • Algebra en tellen
  De kandidaat kan
  – berekeningen uitvoeren met getallen en variabelen en kan daarbij gebruik maken van rekenkundige en algebraïsche basisbewerkingen.
  – telproblemen structureren en schematiseren en dat gebruiken bij berekeningen en redeneringen.
 • Verbanden
  De kandidaat kan van eerstegraadsfuncties, tweedegraadsfuncties, machtsfuncties, exponentiële functies en logaritmische functies de verschillende representaties doelgericht gebruiken, kan bijbehorende vergelijkingen oplossen, waar nodig met behulp van ICT, en kan periodieke verschijnselen beschrijven.
 • Verandering
  De kandidaat kan het veranderingsgedrag van eerstegraadsfuncties, tweedegraadsfuncties, machtsfuncties, exponentiële functies en logaritmische functies en de regelmaat in rijen doelgericht beschrijven en gebruiken.
 • Logisch redeneren
  De kandidaat kan logische redeneringen analyseren op correct gebruik.
 • Vorm en ruimte
  De kandidaat kan van een ruimtelijk object aanzichten en perspectieftekeningen maken, er berekeningen aan uitvoeren en op basis daarvan conclusies trekken over dit object.

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus (te vinden in de leeromgeving).

Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen wiskunde C?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Oude examens oefenen Wiskunde C vwo

LET OP: oude examens kunnen opgaven bevatten die geen examenstof meer zijn. Om zeker te zijn dat je met de juiste opgaven oefent, raden we je onze hulpmiddelen uit de webshop aan.

VWO

2013-1

centraal examen
Wiskunde C 2013 tijdvak 1


VWO

2013-2

centraal examen
Wiskunde C 2013 tijdvak 2


VWO

2014-1

centraal examen
Wiskunde C 2014 tijdvak 1


VWO

2014-2

centraal examen
Wiskunde C 2014 tijdvak 2


VWO

2015-1

centraal examen
Wiskunde C 2015 tijdvak 1


VWO

2015-2

centraal examen
Wiskunde C 2015 tijdvak 2


VWO

2016-1

centraal examen
Wiskunde C 2016 tijdvak 1


VWO

2016-2

centraal examen
Wiskunde C 2016 tijdvak 2


VWO

2017-1

centraal examen
Wiskunde C 2017 tijdvak 1


VWO

2017-2

centraal examen
Wiskunde C 2017 tijdvak 2


VWO

2018-1

centraal examen
Wiskunde C 2018 tijdvak 1


VWO

2018-2

centraal examen
Wiskunde C 2018 tijdvak 2


VWO

2019-1

centraal examen
Wiskunde C 2019 tijdvak 1


VWO

2019-2

centraal examen
Wiskunde C 2019 tijdvak 2


VWO

2021-1

centraal examen
Wiskunde C 2021 tijdvak 1


VWO

2021-2

centraal examen
Wiskunde C 2021 tijdvak 2


VWO

2021-3

centraal examen
Wiskunde C 2021 tijdvak 3


VWO

2022-1

centraal examen
Wiskunde C 2022 tijdvak 1


VWO

2022-2

centraal examen
Wiskunde C 2022 tijdvak 2


VWO

2022-3

centraal examen
Wiskunde C 2022 tijdvak 3


Zeker weten dat je gaat slagen?

Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer
Beschikbaar voor alle vakken, mét slagingsgarantie

 

 • Gericht aan de slag met de vakken waarin je examen doet
 • Werk toe naar cijferdoelen, ga voor alles een voldoende of probeer cum laude!
 • Leer op je eigen tempo, jij bepaalt hoe ver je wilt gaan
 • Extra oefenen op onderwerp en moeilijkheid mogelijk tot aan het eindexamen toe
 • Krijg toegang tot 500+ uur aan oefenmateriaal
 • Inclusief CE cijfer + eindcijfer voorspelling
 • De belangrijkste vakken bevatten samenvattingen + uitlegvideo’s van opgaven
 • Niet geslaagd = geld terug, ongeacht hoeveel je geoefend hebt

Ga goed voorbereid het examen in