20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Wiskunde A examen vwo 2023

Nederland

Het Centraal Eindexamen Wiskunde A examen vwo vindt plaats op donderdag 11 Mei 2023. Het examen start om 13:30 uur en duurt tot 16:30 uur. Je hebt dus 3 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2023: wat is de examenstof van wiskunde A?

De examenstof voor het schriftelijke examen wiskunde A vwo 2023 is als volgt opgebouwd:

 

 • Vaardigheden
  De kandidaat
  – heeft kennis van de rol van wiskunde in de maatschappij, kan hierover gericht informatie verzamelen en de resultaten communiceren met anderen.
  – kan profielspecifieke probleemsituaties in wiskundige termen analyseren, oplossen en het resultaat naar de betrokken context terugvertalen.
  – beheerst de bij het examenprogramma passende wiskundige vaardigheden, waaronder modelleren en algebraïseren, ordenen en structureren, analytisch denken en probleemoplossen, formules manipuleren, abstraheren, en logisch redeneren – en kan daarbij ICT functioneel gebruiken.
 • Algebra en tellen
  De kandidaat kan
  – berekeningen uitvoeren met getallen en variabelen, daarbij gebruik maken van rekenkundige en algebraïsche basisbewerkingen en van het werken met haakjes.
  – telproblemen structureren en schematiseren en dat gebruiken bij berekeningen en redeneringen.
 • Verbanden
  De kandidaat kan
  – van eerstegraadsfuncties, tweedegraadsfuncties, machtsfuncties, goniometrische functies, exponentiële functies en logaritmische functies de kenmerken in grafiek, tabel en formule herkennen en gebruiken.
  – formules en functievoorschriften opstellen en bewerken, de bijbehorende grafieken tekenen, vergelijkingen en ongelijkheden oplossen met algebraïsche methoden zonder gebruik van ICT, en daar waar nodig met numerieke of grafische methoden met inzet van ICT, en de uitkomst interpreteren in termen van een context.
 • Verandering
  De kandidaat kan
  – het gedrag van een rij herkennen en beschrijven en berekeningen aan een rij uitvoeren, ten minste in het geval van rekenkundige en meetkundige rijen.
  – het veranderingsgedrag van grafieken of functies relateren aan differentiequotiënten, toenamediagrammen en hellinggrafieken en daarbij een relatie leggen met de probleemsituatie.
  – van eerstegraadsfuncties, tweedegraadsfuncties, machtsfuncties, exponentiële functies en logaritmische functies de afgeleide bepalen, de rekenregels voor het differentiëren gebruiken en aan de hand van de afgeleide het veranderingsgedrag van een functie beschrijven.

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus (te vinden in de leeromgeving).

Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen wiskunde A?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Met onze hulpmiddelen worden de examens 2024 een eitje!

foto

online-en-print oefenlicentie wiskunde A vwo

€18.50

bekijk

foto

doe-het-zelf examentraining bundel wiskunde A vwo

€32.50

bekijk

foto

online examentraining wiskunde A vwo (met uitlegvideo’s)

€47.50

bekijk

20.000+ leerlingen gingen je voor
 • Alles op één plek, alle vakken en niveau’s beschikbaar!
 • Gericht aan de slag, met inzicht in je vorderingen en resultaten!
 • Voor minder geld, bij ons elk vak en net zo effectief als trainingen op locatie!