20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

tot aan het examen scheikunde vwo 2023

Wat je moet weten over het Scheikunde examen vwo 2023

Nederland

Het Centraal Eindexamen Scheikunde examen vwo vindt plaats op dinsdag 23 Mei 2023. Het examen start om 13:30 uur en duurt tot 16:30 uur. Je hebt dus 3 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2023: wat is de examenstof van scheikunde?

De examenstof voor het schriftelijke examen scheikunde vwo 2023 is als volgt opgebouwd:

 

 • Vaardigheden
  – Algemene vaardigheden
  – Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden (bètaprofielniveau)
  – Specifieke scheikundige vaardigheden
 • Stoffen en materialen in de chemie
  De kandidaat kan
  – deeltjesmodellen beschrijven en gebruiken.
  – bij beschreven onderzoek aan stoffen en materialen macroscopische eigenschappen verklaren met deeltjesmodellen.
  – met behulp van kennis over bindingen in en tussen deeltjes eigenschappen van stoffen en materialen verklaren.
  – op basis van kennis van structuren en de bindingen in en tussen deeltjes eigenschappen van stoffen en materialen verklaren en omgekeerd vanuit de eigenschappen van stoffen of materialen structuren voorspellen.
 • Chemische processen en behoudswetten
  De kandidaat kan
  – chemische reacties en fysische processen beschrijven in termen van reactiviteit en het vormen en verbreken van (chemische) bindingen.
  – met behulp van kennis van chemische reacties en behoudswetten berekeningen maken over een proces.
  – verbanden leggen tussen behoudswetten en chemische processen, en kan deze verbanden relateren aan kringlopen.
  – op basis van kennis van reactiekinetiek chemische processen analyseren, onder andere door de concentratie van aanwezige stoffen en deeltjes te berekenen, en kan aangeven welke rol katalyse speelt.
  – aangeven of er sprake is van evenwicht, kan berekeningen uitvoeren aan evenwichten, en kan verklaren hoe de ligging van een evenwicht kan worden beïnvloed.
  – berekeningen maken over energieomzettingen en energieuitwisseling bij chemische processen en hieruit conclusies trekken en voorstellen formuleren.
 • Ontwikkelen van chemische kennis
  De kandidaat kan
  – met behulp van kennis van materialen en stoffen een keuze voor een bepaalde scheidings- en/of analysemethode formuleren en beoordelen.
  – met behulp van kennis over chemische processen aangeven hoe stoffen worden gesynthetiseerd en daarbij een relatie leggen met relevante reactiemechanismen.
 • Innovatie en chemisch onderzoek
  De kandidaat kan
  – met behulp van kennis van chemische processen in een beschreven onderzoek ten minste in de context van gezondheid, materialen of voedselproductie aangeven hoe die kennis wordt gebruikt.
  – bij chemische reacties ten minste in de context van voedselproductie, geneesmiddelen of transport van stoffen in het lichaam selectiviteit en specificiteit verklaren, en daarbij, indien van toepassing, kennis van katalyse gebruiken.
 • Industriële (chemische) processen
  De kandidaat kan
  – industriële processen beschrijven in blokschema’s, hieraan berekeningen uitvoeren en voorstellen voor aanpassingen formuleren en beoordelen.
  – met behulp van kennis van procestechnologie en reactiekinetiek, ten minste in de context van voedselproductie of duurzaamheid, “principes van groene chemie” herkennen en relateren aan gerealiseerde, mogelijke en gewenste veranderingen van die processen en eenvoudige berekeningen uitvoeren.
  – in de context van duurzaamheid beschrijven welke chemische en/of technologische processen worden gebruikt bij energieomzettingen en kan met behulp van kennis van energieproductie deze processen beschrijven, daarbij voorkomende condities aangeven en voorstellen voor aanpassing beoordelen.
 • Maatschappij, chemie en technologie
  De kandidaat kan
  – kennis van chemische processen in levende organismen beschrijven en gebruiken.
  – met behulp van kennis van productieprocessen ten minste in de context van gezondheid of duurzaamheid beschrijven welke maatschappelijke condities een rol spelen bij milieu-gerelateerde vraagstukken en voor deze vraagstukken beschrijven welke mogelijke gevolgen er zijn op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.
  – met behulp van kennis van productieprocessen ten minste in de context van duurzaamheid energieomzettingen vanuit de verschillende
  bronnen beschrijven, vergelijkingen maken en een beargumenteerd oordeel geven.

 

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus (te vinden in de leeromgeving).

Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen scheikunde?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Met onze hulpmiddelen worden de examens 2023 een eitje!

foto

online-en-print oefenlicentie scheikunde vwo

€18.50

bekijk

foto

doe-het-zelf examentraining bundel scheikunde vwo

€32.50

bekijk

foto

online examentraining scheikunde vwo

€47.50

bekijk

20.000+ leerlingen gingen je voor
 • Alle vakken en niveau’s beschikbaar!
 • Inzicht in vorderingen en resultaten
 • Tot 90% goedkoper dan examentrainingen op locatie à +/- €250 per vak