20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Bedrijfseconomie examen vwo 2023

Nederland

Het Centraal Eindexamen Bedrijfseconomie examen vwo vindt plaats op woensdag 24 Mei 2023. Het examen start om 13:30 uur en duurt tot 16:30 uur. Je hebt dus 3 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2023: wat is de examenstof van bedrijfseconomie?

De examenstof voor het schriftelijke examen bedrijfseconomie vwo 2023 is als volgt opgebouwd:

 

 • Vaardigheden
  De kandidaat kan
  – relevante bedrijfseconomische en organisatorische aspecten van een probleem herkennen, zowel binnen een organisatie als in het persoonlijk leven.
  – bij de oplossing van een bedrijfseconomisch of organisatorisch probleem een bedrijfseconomische denkwijze gebruiken.
  – bij veel voorkomende vraagstukken binnen een organisatie op het gebied van de interne organisatie en personeelsbeleid, de investeringen en financiering, het marketingbeleid, het financieel beheer, de verslaggeving, de bedrijfseconomische en organisatorische dimensie vanuit het perspectief van het management toepassen en analyseren.
  – bedrijfseconomische en organisatorische perspectieven en daaruit voortvloeiende belangen onderkennen van de diverse betrokkenen bij de organisatie.
  –  bedrijfseconomische werkwijzen toepassen, bedrijfseconomische begrippen gebruiken, bedrijfseconomische grootheden gebruiken en bedrijfseconomische relaties analyseren.
 • Van persoon naar rechtspersoon
  De kandidaat kan
  – vraagstukken met persoonlijke financiële consequenties herkennen en analyseren en (financieel) onderbouwde keuzes maken.
  – het proces voor en rond de oprichting van een eenmanszaak beschrijven, in de rol van ondernemer toepassen en analyseren.
  – de belangrijkste kenmerken van verschillende rechtsvormen beschrijven.
  – de rol en plaats van de organisatie in de maatschappij beschrijven.
 • Interne organisatie en personeelsbeleid
  De kandidaat kan personeelsbeleid/HRM beschrijven en daarbij de relatie leggen met de doelstelling en de aard van de organisatie.
 • Investeren en financieren
  De kandidaat kan
  – vanuit het perspectief van een organisatie de werking van de vermogensmarkt beschrijven.
  – in de context van een financieringsvraagstuk de redenen voor het aantrekken van verschillende types vermogen onderscheiden.
  – aangeven welke invloed de wijze van financieren heeft op het risico en geëist rendement van het eigen en vreemd vermogen.
 • Marketing
  De kandidaat kan het marketingbeleid van een organisatie beschrijven, analyseren en alternatieven op hoofdpunten afwegen.
 • Financieel beleid
  De kandidaat kan
  – financiële feiten inventariseren en verwerken tot financiële overzichten.
  – financiële en niet-financiële informatie onderscheiden en het belang van beide uitleggen voor het besturen van de organisatie.
  – met behulp van diverse methoden de kostprijs berekenen en de verkoopprijs vaststellen.
  – voor een niet-industriële organisatie de voorcalculatorische en de nacalculatorische resultatenrekening opstellen, verschillen verklaren en passende beheermaatregelen afleiden.
 • Verslaggeving
  De kandidaat kan de jaarrekening van een organisatie (zoals een MKB-bedrijf) analyseren en evalueren.

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus (te vinden in onze leeromgeving).
Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen bedrijfseconomie?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Oude examens oefenen Bedrijfseconomie vwo

LET OP: oude examens kunnen opgaven bevatten die geen examenstof meer zijn. Om zeker te zijn dat je met de juiste opgaven oefent, raden we je onze hulpmiddelen uit de webshop aan.

VWO

2021-1

centraal examen
Bedrijfseconomie 2021 tijdvak 1


VWO

2021-2

centraal examen
Bedrijfseconomie 2021 tijdvak 2


VWO

2021-3

centraal examen
Bedrijfseconomie 2021 tijdvak 3


VWO

2022-1

centraal examen
Bedrijfseconomie 2022 tijdvak 1


VWO

2022-2

centraal examen
Bedrijfseconomie 2022 tijdvak 2


VWO

2022-3

centraal examen
Bedrijfseconomie 2022 tijdvak 3


Zeker weten dat je gaat slagen?

Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer
Beschikbaar voor alle vakken, mét slagingsgarantie

 

 • Gericht aan de slag met de vakken waarin je examen doet
 • Werk toe naar cijferdoelen, ga voor alles een voldoende of probeer cum laude!
 • Leer op je eigen tempo, jij bepaalt hoe ver je wilt gaan
 • Extra oefenen op onderwerp en moeilijkheid mogelijk tot aan het eindexamen toe
 • Krijg toegang tot 500+ uur aan oefenmateriaal
 • Inclusief CE cijfer + eindcijfer voorspelling
 • De belangrijkste vakken bevatten samenvattingen + uitlegvideo’s van opgaven
 • Niet geslaagd = geld terug, ongeacht hoeveel je geoefend hebt

Ga goed voorbereid het examen in