20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Wiskunde examen vmbo-kb 2023

Nederland

Het Centraal Eindexamen Wiskunde examen vmbo-kb vindt plaats op woensdag 17 Mei 2023. Het examen start om 13:30 uur en duurt tot 15:30 uur. Je hebt dus 2 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2023: wat is de examenstof van wiskunde?

De examenstof voor het schriftelijke examen wiskunde vmbo KB 2023 is als volgt opgebouwd:

 • Leervaardigheden
  De kandidaat kan structuren en verbanden opsporen in voor hem herkenbare situaties en verbindingen leggen met wiskundige begrippen, en daarbij:
  − wiskundige technieken kiezen en gebruiken om problemen op te lossen, waaronder basisalgoritmen en standaardmethodes
  − communiceren door middel van adequaat (wiskundig) taalgebruik
  − adequate onderzoeks- en redeneerstrategieën toepassen.
 • Algebraïsche verbanden
  De kandidaat kan problemen oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:
  − tabellen, grafieken en (woord)formules hanteren bij verschillende typen verbanden
  − geschikte wiskundige modellen gebruiken.
 • Rekenen, meten en schatten
  De kandidaat kan efficiënt rekenen en cijfermatige gegevens kritisch beoordelen, en daarbij:
  − schatten en rekenen met gangbare maten en grootheden
  − op een verstandige manier de rekenmachine gebruiken.
 • Meetkunde
  De kandidaat kan voorstellingen maken, onderzoeken en interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte, en daarbij:
  − redeneren over meetkundige figuren en deze tekenen
  − afmetingen meten, schatten en berekenen
  − meetkundige begrippen en formules, instrumenten en apparaten hanteren.

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus. Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen wiskunde?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Met onze hulpmiddelen worden de examens 2024 een eitje!

20.000+ leerlingen gingen je voor
 • Alles op één plek, alle vakken en niveau’s beschikbaar!
 • Gericht aan de slag, met inzicht in je vorderingen en resultaten!
 • Voor minder geld, bij ons elk vak en net zo effectief als trainingen op locatie!