20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Nederlands examen vmbo-kb 2023

Nederland

Het Centraal Eindexamen Nederlands examen vmbo-kb vindt plaats op maandag 15 Mei 2023. Het examen start om 13:30 uur en duurt tot 15:30 uur. Je hebt dus 2 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2023: wat is de examenstof van Nederlands?

De examenstof voor het schriftelijke examen Nederlands vmbo KB 2023 is als volgt opgebouwd:

 • Leervaardigheden
  De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en gespreksdoelen, de bevordering van het eigen taalleerproces, het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve kennis.
 • Leesvaardigheid
  De kandidaat kan:
  – leesstrategieën hanteren
  – compenserende strategieën kiezen en hanteren
  – functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen
  – het schrijfdoel van de auteur aangeven en de talige middelen die hij hanteert om dit doel te bereiken
  – een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en de relaties tussen die eenheden benoemen
  – het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst aangeven en
  – een samenvatting geven
  – een oordeel geven over de tekst en dit oordeel toelichten.
 • Schrijfvaardigheid
  De kandidaat kan:
  – relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van het schrijven
  – schrijfstrategieën hanteren
  – compenserende strategieën kiezen en hanteren
  – het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen
  – het schrijfdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten lezerspubliek
  – conventies hanteren met betrekking tot schriftelijk taalgebruik
  – elektronische hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven
  – concepten van de tekst herschrijven op basis van geleverd commentaar

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus. Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen Nederlands?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Met onze hulpmiddelen worden de examens 2023 een eitje!

foto

online examentraining Nederlands vmbo KB

€45.00

bekijk

20.000+ leerlingen gingen je voor
 • Alles op één plek, alle vakken en niveau’s beschikbaar!
 • Gericht aan de slag, met inzicht in je vorderingen en resultaten!
 • Voor minder geld, bij ons elk vak en net zo effectief als trainingen op locatie!