20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Wiskunde examen vmbo-gt 2024

Nederland

Het Centraal Eindexamen Wiskunde examen vmbo-gt vindt plaats op donderdag 23 Mei 2024. Het examen start om 13:30 uur en duurt tot 15:30 uur. Je hebt dus 2 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2024: wat is de examenstof van wiskunde?

De examenstof voor het schriftelijke examen wiskunde vmbo GL/TL 2024 is als volgt opgebouwd:

 • Leervaardigheden
  De kandidaat kan structuren en verbanden opsporen in voor hem herkenbare situaties en verbindingen leggen met wiskundige begrippen, en daarbij:
  − wiskundige technieken kiezen en gebruiken om problemen op te lossen, waaronder basisalgoritmen en standaardmethodes
  − communiceren door middel van adequaat (wiskundig) taalgebruik
  − adequate onderzoeks- en redeneerstrategieën toepassen.
 • Algebraïsche verbanden
  De kandidaat kan problemen oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij:
  − tabellen, grafieken en formules hanteren bij verschillende typen verbanden
  − geschikte wiskundige modellen gebruiken.
 • Rekenen, meten en schatten
  De kandidaat kan efficiënt rekenen en cijfermatige gegevens kritisch beoordelen, en daarbij:
  − schatten en rekenen met gangbare maten en grootheden
  − op een verstandige manier de rekenmachine gebruiken.
 • Meetkunde
  De kandidaat kan voorstellingen maken, onderzoeken en interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte, en daarbij:
  − redeneren over meetkundige figuren en deze tekenen
  − afmetingen meten, schatten en berekenen
  − meetkundige begrippen en formules, instrumenten en apparaten hanteren.
 • Aanvullende eisen
  De kandidaat kan:
  − op de verschillende verbanden toegespitste technieken toepassen
  − formules en verbanden op een meer formele manier hanteren
  − complexe rekentechnieken verrichten met behulp van de rekenmachine
  − complexe meetkundige technieken gebruiken.

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus. Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen wiskunde?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Oude examens oefenen wiskunde vmbo-gt

LET OP: oude examens kunnen opgaven bevatten die geen examenstof meer zijn. Om zeker te zijn dat je met de juiste opgaven oefent, raden we je onze hulpmiddelen uit de webshop aan.

VMBO-GT

2013-1

centraal examen
Wiskunde 2013 tijdvak 1


VMBO-GT

2013-2

centraal examen
Wiskunde 2013 tijdvak 2


VMBO-GT

2014-1

centraal examen
Wiskunde 2014 tijdvak 1


VMBO-GT

2014-2

centraal examen
Wiskunde 2014 tijdvak 2


VMBO-GT

2015-1

centraal examen
Wiskunde 2015 tijdvak 1


VMBO-GT

2015-2

centraal examen
Wiskunde 2015 tijdvak 2


VMBO-GT

2016-1

centraal examen
Wiskunde 2016 tijdvak 1


VMBO-GT

2016-2

centraal examen
Wiskunde 2016 tijdvak 2


VMBO-GT

2017-1

centraal examen
Wiskunde 2017 tijdvak 1


VMBO-GT

2017-2

centraal examen
Wiskunde 2017 tijdvak 2


VMBO-GT

2018-1

centraal examen
Wiskunde 2018 tijdvak 1


VMBO-GT

2018-2

centraal examen
Wiskunde 2018 tijdvak 2


VMBO-GT

2019-1

centraal examen
Wiskunde 2019 tijdvak 1


VMBO-GT

2019-2

centraal examen
Wiskunde 2019 tijdvak 2


VMBO-GT

2021-1

centraal examen
Wiskunde 2021 tijdvak 1


VMBO-GT

2021-2

centraal examen
Wiskunde 2021 tijdvak 2


VMBO-GT

2021-3

centraal examen
Wiskunde 2021 tijdvak 3


VMBO-GT

2022-1

centraal examen
Wiskunde 2022 tijdvak 1


VMBO-GT

2022-2

centraal examen
Wiskunde 2022 tijdvak 2


VMBO-GT

2022-3

centraal examen
Wiskunde 2022 tijdvak 3


VMBO-GT

2023-1

centraal examen
Wiskunde 2023 tijdvak 1


VMBO-GT

2023-2

centraal examen
Wiskunde 2023 tijdvak 2


Zeker weten dat je gaat slagen?

Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer
Beschikbaar voor alle vakken, mét slagingsgarantie

 

 • Gericht aan de slag met de vakken waarin je examen doet
 • Werk toe naar cijferdoelen, ga voor alles een voldoende of probeer cum laude!
 • Leer op je eigen tempo, jij bepaalt hoe ver je wilt gaan
 • Extra oefenen op onderwerp en moeilijkheid mogelijk tot aan het eindexamen toe
 • Krijg toegang tot 500+ uur aan oefenmateriaal
 • Inclusief CE cijfer + eindcijfer voorspelling
 • De belangrijkste vakken bevatten samenvattingen + uitlegvideo’s van opgaven
 • Niet geslaagd = geld terug, ongeacht hoeveel je geoefend hebt

Ga goed voorbereid het examen in