20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Natuur- en scheikunde 1 examen vmbo-gt 2024

Nederland

Het Centraal Eindexamen Natuur- en scheikunde 1 examen vmbo-gt vindt plaats op vrijdag 17 Mei 2024. Het examen start om 13:30 uur en duurt tot 15:30 uur. Je hebt dus 2 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2024: wat is de examenstof van natuur- en scheikunde 1?

De examenstof voor het schriftelijke examen natuur- en scheikunde 1 vmbo GL/TL 2024 is als volgt opgebouwd:

 • Leervaardigheden
  De kandidaat kan:
  − rekenvaardigheden toepassen
  − natuurkundige grootheden hanteren en met behulp van formules daarmee berekeningen uitvoeren en redeneringen opzetten
  − natuurkundige apparatuur gebruiken, daarmee experimenten uitvoeren en de resultaten interpreteren
  − de computer gebruiken om met meetprogramma’s experimenten uit te voeren en te interpreteren, om met applets en simulaties onderzoek te doen en om natuurkundige informatie te selecteren en te verwerken
  − een onderzoek doen en een ontwerpproces uitvoeren en evalueren, daarbij ook rekening houdend met de veiligheid.
 • Stoffen en materialen
  De kandidaat kan:
  − soorten materialen en hun stofeigenschappen herkennen en toepassen
  − gevaren van stoffen en effecten van chemische en natuurkundige processen voor de mens en het milieu herkennen, en maatregelen nemen om ongewenste effecten hiervan te vermijden door veilig te werken en verantwoord met afvalstoffen om te gaan
  − zinken-zweven-drijven toepassen met behulp van dichtheid.
 • Elektrische energie
  De kandidaat kan:
  − elektrische schakelingen ontwerpen en analyseren en hierover berekeningen uitvoeren
  − beveiligingen voor elektriciteit verklaren en toepassen en keuzes tussen verschillende apparaten beargumenteren
  − de werking van de dynamo en de transformator beschrijven met begrippen uit het magnetisme.
 • Verbranden en verwarmen
  De kandidaat kan:
  − het proces van verbranden beschrijven en de verspreiding en isolatie van warmte verklaren en toepassen
  − de manieren van opwekking van elektrische energie en de gevolgen ervan beschrijven
  − het omzetten van energie van de ene vorm in de andere vorm beschrijven en hierover berekeningen uitvoeren.
 • Geluid
  De kandidaat kan:
  − de eigenschappen van geluid toepassen en de gevolgen van geluidshinder en de beperking van geluidshinder toelichten
  − geluid vastleggen met oscilloscoop of computer en daaruit de frequentie bepalen
  − de werking van een luidspreker uitleggen.
 • Kracht en veiligheid
  De kandidaat kan:
  − de werking van verschillende soorten krachten en de druk van een voorwerp op de ondergrond berekenen en in evenwichtsituaties kwalitatief de hefboomwet toepassen
  − bij een bewegend voorwerp diagrammen interpreteren, krachten samenstellen en de gemiddelde snelheid berekenen
  − veiligheidsmaatregelen in het verkeer uitleggen en toepassen en verschijnselen van traagheid verklaren.
 • Veiligheid in het verkeer
  De kandidaat kan:
  − berekeningen uitvoeren en redeneringen opzetten in situaties van verkeer en veiligheid
  − uit bronnen over bewegingen of botsingen gegevens selecteren en verwerken.
 • Constructies
  De kandidaat kan:
  − in constructies krachten onderscheiden, ontbinden, samenstellen en berekenen
  − de plaats van het massamiddelpunt bepalen en berekeningen met de hefboomwet uitvoeren.

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus. Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen natuur- en scheikunde 1?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Oude examens oefenen Natuur- en scheikunde 1 vmbo-gt

LET OP: oude examens kunnen opgaven bevatten die geen examenstof meer zijn. Om zeker te zijn dat je met de juiste opgaven oefent, raden we je onze hulpmiddelen uit de webshop aan.

VMBO-GT

2013-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2013 tijdvak 1


VMBO-GT

2013-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2013 tijdvak 2


VMBO-GT

2014-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2014 tijdvak 1


VMBO-GT

2014-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2014 tijdvak 2


VMBO-GT

2015-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2015 tijdvak 1


VMBO-GT

2015-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2015 tijdvak 2


VMBO-GT

2016-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2016 tijdvak 1


VMBO-GT

2016-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2016 tijdvak 2


VMBO-GT

2017-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2017 tijdvak 1


VMBO-GT

2017-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2017 tijdvak 2


VMBO-GT

2018-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2018 tijdvak 1


VMBO-GT

2018-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2018 tijdvak 2


VMBO-GT

2019-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2019 tijdvak 1


VMBO-GT

2019-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2019 tijdvak 2


VMBO-GT

2021-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2021 tijdvak 1


VMBO-GT

2021-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2021 tijdvak 2


VMBO-GT

2021-3

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2021 tijdvak 3


VMBO-GT

2022-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2022 tijdvak 1


VMBO-GT

2022-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2022 tijdvak 2


VMBO-GT

2022-3

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2022 tijdvak 3


VMBO-GT

2023-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2023 tijdvak 1


VMBO-GT

2023-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 1 2023 tijdvak 2


Zeker weten dat je gaat slagen?

Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer
Beschikbaar voor alle vakken, mét slagingsgarantie

 

 • Gericht aan de slag met de vakken waarin je examen doet
 • Werk toe naar cijferdoelen, ga voor alles een voldoende of probeer cum laude!
 • Leer op je eigen tempo, jij bepaalt hoe ver je wilt gaan
 • Extra oefenen op onderwerp en moeilijkheid mogelijk tot aan het eindexamen toe
 • Krijg toegang tot 500+ uur aan oefenmateriaal
 • Inclusief CE cijfer + eindcijfer voorspelling
 • De belangrijkste vakken bevatten samenvattingen + uitlegvideo’s van opgaven
 • Niet geslaagd = geld terug, ongeacht hoeveel je geoefend hebt

Ga goed voorbereid het examen in