20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Natuur- en scheikunde 2 examen vmbo-gt 2023

Nederland

Het Centraal Eindexamen Natuur- en scheikunde 2 examen vmbo-gt vindt plaats op donderdag 25 Mei 2023. Het examen start om 13:30 uur en duurt tot 15:30 uur. Je hebt dus 2 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2023: wat is de examenstof van natuur- en scheikunde 2?

De examenstof voor het schriftelijke examen natuur- en scheikunde 2 vmbo GL/TL 2023 is als volgt opgebouwd:

 • Leervaardigheden
  De kandidaat beheerst strategische vaardigheden die bijdragen tot:
  − de ontwikkeling van het eigen leervermogen
  − het vermogen met vaktaal en vakmethodieken te communiceren en onderzoek te doen
  − het toepassen van rekenvaardigheden in natuur- en scheikunde.
 • Mens en omgeving: verbranding
  De kandidaat kan
  – een aantal verbrandingsverschijnselen beschrijven, verbrandingsvoorwaarden noemen, en toelichten dat blussen of voorkomen van brand berust op de beïnvloeding van deze voorwaarden.
  – de gevolgen van overvloedig energieverbruik noemen voor gezondheid en milieu.
  – de bewerking van aardolie in raffinaderijen en het gebruik van aardolie als grondstof voor chemische producten beschrijven
 • Water, zuren en basen
  De kandidaat kan
  – van leidingwater en van in de natuur voorkomende watersoorten de samenstelling, functie en toepassing beschrijven.
  – van een aantal zuren en basen de naam en formule geven
  – van een aantal zure en basische oplossingen de formules geven van de deeltjes die daarin voorkomen
  – de eigenschappen en toepassingen van zure en basische oplossingen noemen.
  – de eigenschappen en toepassingen noemen van een aantal indicatoren en deze toepassen in pH-onderzoek.
 • Basischemie voor vervolgopleiding en beroep
  De kandidaat kan
  – eigenschappen noemen waaraan stoffen herkend kunnen worden en die kennis toepassen in practicumsituaties.
  – onderzoeken of een stof een zuivere stof is of een mengsel, een aantal zuivere stoffen en soorten mengsels noemen, en de hoofdbestanddelen van een aantal mengsels noemen.
  – een aantal processen uit het dagelijks leven herkennen als een chemische reactie
  – van een aantal (soorten) reacties toepassingen noemen, de vergelijkingen opstellen en beschrijvingen geven
  – berekeningen uitvoeren aan reacties en beschrijven hoe bepaalde factoren de reactiesnelheid beïnvloeden.
 • Bouw van materie
  De kandidaat kan
  – de bouw van stoffen beschrijven, en reacties beschrijven met gebruikmaking van de begrippen moleculen, atomen en ionen.
  – de namen en symbolen van een aantal elementen geven en beschrijven hoe de atoomsoorten zijn gerangschikt in het periodiek systeem.
  – van een aantal moleculaire stoffen en zouten de naam geven als de formule is gegeven en omgekeerd.
 • Productieprocessen
  De kandidaat kan
  – rapporteren naar aanleiding van een onderzoek naar een productieproces, door middel van een verslag en/of presentatie.
  – in het onderzoek scheikundige begrippen, symbolen en formules kwalitatief en kwantitatief toepassen in relatie tot een of meer productieprocessen, met name aangaande gebruikte hoeveelheden.
 • Productonderzoek
  De kandidaat kan
  – rapporteren naar aanleiding van een onderzoek naar een product, door middel van een verslag en/of presentatie.
  – in het onderzoek scheikundige begrippen, symbolen en formules kwalitatief en kwantitatief toepassen in relatie tot een of meer producten, met name aangaande titreren, pH-onderzoek, neerslagreacties, en ontledings- en scheidingsmethoden

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus. Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen natuur- en scheikunde 2?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Oude examens oefenen Natuur- en scheikunde 2 vmbo-gt

LET OP: oude examens kunnen opgaven bevatten die geen examenstof meer zijn. Om zeker te zijn dat je met de juiste opgaven oefent, raden we je onze hulpmiddelen uit de webshop aan.

VMBO-GT

2013-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2013 tijdvak 1


VMBO-GT

2013-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2013 tijdvak 2


VMBO-GT

2014-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2014 tijdvak 1


VMBO-GT

2014-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2014 tijdvak 2


VMBO-GT

2015-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2015 tijdvak 1


VMBO-GT

2015-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2015 tijdvak 2


VMBO-GT

2016-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2016 tijdvak 1


VMBO-GT

2016-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2016 tijdvak 2


VMBO-GT

2017-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2017 tijdvak 1


VMBO-GT

2017-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2017 tijdvak 2


VMBO-GT

2018-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2018 tijdvak 1


VMBO-GT

2018-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2018 tijdvak 2


VMBO-GT

2019-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2019 tijdvak 1


VMBO-GT

2019-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2019 tijdvak 2


VMBO-GT

2021-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2021 tijdvak 1


VMBO-GT

2021-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2021 tijdvak 2


VMBO-GT

2021-3

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2021 tijdvak 3


VMBO-GT

2022-1

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2022 tijdvak 1


VMBO-GT

2022-2

centraal examen
Natuur- en scheikunde 2 2022 tijdvak 2


Zeker weten dat je gaat slagen?

Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer
Beschikbaar voor alle vakken, mét slagingsgarantie

 

 • Gericht aan de slag met de vakken waarin je examen doet
 • Werk toe naar cijferdoelen, ga voor alles een voldoende of probeer cum laude!
 • Leer op je eigen tempo, jij bepaalt hoe ver je wilt gaan
 • Extra oefenen op onderwerp en moeilijkheid mogelijk tot aan het eindexamen toe
 • Krijg toegang tot 500+ uur aan oefenmateriaal
 • Inclusief CE cijfer + eindcijfer voorspelling
 • De belangrijkste vakken bevatten samenvattingen + uitlegvideo’s van opgaven
 • Niet geslaagd = geld terug, ongeacht hoeveel je geoefend hebt

Ga goed voorbereid het examen in