20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Engels examen vmbo-gt 2023

Nederland

Het Centraal Eindexamen Engels examen vmbo-gt vindt plaats op donderdag 11 Mei 2023. Het examen start om 13:30 uur en duurt tot 15:30 uur. Je hebt dus 2 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2023: wat is de examenstof van Engels?

De examenstof voor het schriftelijke examen Engels vmbo GL/TL 2023 is als volgt opgebouwd:

 • Leervaardigheden
  De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:
  − het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk-, en spreek-en gespreksdoelen
  − de bevordering van het eigen taalleerproces
  − het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve kennis.
  − kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van cultuuruitingen
 • Leesvaardigheid
  De kandidaat kan:
  − aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte
  − de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven
  − de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven
  − gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit conclusies trekken
  − verbanden tussen delen van een tekst aangeven
  − het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen
  − conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het
  beoogde publiek.
 • Kennis van land en samenleving
  De kandidaat kan kennis van land en samenleving rond bepaalde onderwerpen toepassen bij het herkennen en interpreteren van cultuuruitingen die specifiek zijn voor het taalgebied of daarmee in directe relatie staan.

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus. Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen Engels?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Met onze hulpmiddelen worden de examens 2023 een eitje!

20.000+ leerlingen gingen je voor
 • Alles op één plek, alle vakken en niveau’s beschikbaar!
 • Gericht aan de slag, met inzicht in je vorderingen en resultaten!
 • Voor minder geld, bij ons elk vak en net zo effectief als trainingen op locatie!