20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Dans examen vmbo-gt 2023

Nederland

Het Centraal Eindexamen Dans examen vmbo-gt vindt plaats op maandag 15 Mei 2023. Het examen start om 09:00 uur en duurt tot 11:00 uur. Je hebt dus 2 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2023: wat is de examenstof van dans?

De examenstof voor het schriftelijke examen muziek vmbo GL/TL 2023 is als volgt opgebouwd:

 • Leervaardigheden
  De kandidaat kan een aantal vaardigheden toepassen die bijdragen tot de ontwikkeling van het eigen leervermogen, zoals:
  − vakbegrippen herkennen, benoemen en toepassen
  − door middel van exploreren, improviseren en structureren een dansontwerp maken
  − de creatieve en de expressieve mogelijkheden van het lichaam gebruiken
  − functioneel gebruik maken van theatrale middelen.
 • Beschouwen
  De kandidaat kan:
  − danssoorten onderkennen, hiervan kenmerken noemen en deze omschrijven
  − van een dans de volgende elementen benoemen: danser, dans (danselementen, lichaam, structuur), geluid, ruimte/locatie, theatrale middelen, dansinhoud/betekenis, en de samenhang ervan beargumenteren.
 • Dans en maatschappij
  De kandidaat kan:
  − functies van dans herkennen en benoemen
  − herkennen en beargumenteren dat dans het product is van een bepaalde cultuur/samenleving in een bepaalde tijdsperiode en leefomgeving
  − verslag doen van een culturele activiteit, waarvan dans een expliciet onderdeel is.
 • Dans en andere kunsten
  De kandidaat kan:
  − binnen een dansproductie andere kunstvormen dan dans herkennen en de functies ervan benoemen
  − zich praktisch en theoretisch voorbereiden op een bezoek aan een voorstelling waarin meer kunstvormen aan de orde komen, en verslag doen van de functies van de diverse kunstvormen in de voorstelling.

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus. Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen drama?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Oude examens oefenen dans vmbo GL en TL

LET OP: oude examens kunnen opgaven bevatten die geen examenstof meer zijn. Om zeker te zijn dat je met de juiste opgaven oefent, raden we je onze hulpmiddelen uit de webshop aan.

VMBO-GT

2017-1

centraal examen
Dans 2017 tijdvak 1


VMBO-GT

2018-1

centraal examen
Dans 2018 tijdvak 1


VMBO-GT

2019-1

centraal examen
Dans 2019 tijdvak 1


VMBO-GT

2021-1

centraal examen
Dans 2021 tijdvak 1


VMBO-GT

2021-2

centraal examen
Dans 2021 tijdvak 2


VMBO-GT

2022-1

centraal examen
Dans 2022 tijdvak 1


Zeker weten dat je gaat slagen?

Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer
Beschikbaar voor alle vakken, mét slagingsgarantie

 

 • Gericht aan de slag met de vakken waarin je examen doet
 • Werk toe naar cijferdoelen, ga voor alles een voldoende of probeer cum laude!
 • Leer op je eigen tempo, jij bepaalt hoe ver je wilt gaan
 • Extra oefenen op onderwerp en moeilijkheid mogelijk tot aan het eindexamen toe
 • Krijg toegang tot 500+ uur aan oefenmateriaal
 • Inclusief CE cijfer + eindcijfer voorspelling
 • De belangrijkste vakken bevatten samenvattingen + uitlegvideo’s van opgaven
 • Niet geslaagd = geld terug, ongeacht hoeveel je geoefend hebt

Ga goed voorbereid het examen in