20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Biologie examen vmbo-gt 2023

Nederland

Het Centraal Eindexamen Biologie examen vmbo-gt vindt plaats op woensdag 24 Mei 2023. Het examen start om 13:30 uur en duurt tot 15:30 uur. Je hebt dus 2 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2023: wat is de examenstof van biologie?

De examenstof voor het schriftelijke examen biologie vmbo GL/TL 2023 is als volgt opgebouwd:

 • Leervaardigheden
  De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot de ontwikkeling van het eigen leervermogen
  en het vermogen met biologische vaktaal en methodieken te communiceren en onderzoek te doen.
 • Cellen staan aan de basis
  De kandidaat kan:
  − kenmerkende eigenschappen van cellen noemen, de samenstellende delen daarvan beschrijven, en de meest voorkomende organisatieniveaus binnen organismen noemen en beschrijven
  − toelichten dat een organisme als een geheel beschouwd kan worden waarbij voor instandhouding en gezondheid van het organisme processen in onderlinge samenhang plaatsvinden.
 • Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend
  De kandidaat kan:
  − de namen van organismen opzoeken en de delen waaruit ze zijn samengesteld
  − de relaties noemen en toelichten die ze onderling en met hun omgeving hebben.
 • Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding
  De kandidaat kan:
  − vorm, werking en functie van het verteringsstelsel, bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel en uitscheidingsstelsel beschrijven
  − hun onderling verband toelichten.
 • Reageren op prikkels
  De kandidaat kan:
  − de rol en de werking van het zenuwstelsel, zintuigstelsel en hormoonstelsel toelichten
  − beschrijven welke relatie er is tussen gedrag en inwendige en uitwendige prikkels.
 • Van generatie op generatie
  De kandidaat kan voortplanting en groei bij organismen toelichten, evenals de vorm en functie van seksueel gedrag daarbij.
 • Erfelijkheid en evolutie
  De kandidaat kan beschrijven hoe erfelijke eigenschappen van generatie op generatie worden doorgegeven en toelichten hoe die erfelijke eigenschappen in de tijd kunnen veranderen.
 • Bescherming en antistoffen
  De kandidaat kan de manier waarop het lichaam zich beschermt tegen antigenen door middel van antistoffen beschrijven en toelichten hoe deze bescherming kunstmatig kan worden verhoogd.
 • Gedrag bij mens en dier
  De kandidaat kan gedrag van mens en dier op een gestandaardiseerde wijze beschrijven en dat beschreven gedrag verklaren.

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus. Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen biologie?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Met onze hulpmiddelen worden de examens 2024 een eitje!

20.000+ leerlingen gingen je voor
 • Alles op één plek, alle vakken en niveau’s beschikbaar!
 • Gericht aan de slag, met inzicht in je vorderingen en resultaten!
 • Voor minder geld, bij ons elk vak en net zo effectief als trainingen op locatie!