20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Biologie examen vmbo-bb 2024

Nederland

Het Centraal Eindexamen Biologie examen vmbo-bb vindt plaats op vrijdag 24 Mei 2024. Het examen start om 13:30 uur en duurt tot 15:00 uur. Je hebt dus 1,5 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2024: wat is de examenstof van biologie?

De examenstof voor het schriftelijke examen biologie vmbo BB 2024 is als volgt opgebouwd:

 • Leervaardigheden
  De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot de ontwikkeling van het eigen leervermogen
  en het vermogen met biologische vaktaal en methodieken te communiceren en onderzoek te doen.
 • Cellen staan aan de basis
  De kandidaat kan:
  − kenmerkende eigenschappen van cellen noemen, de samenstellende delen daarvan noemen, en de meest voorkomende organisatieniveaus binnen organismen noemen
  − beschrijven dat een organisme als een geheel beschouwd kan worden waarbij voor instandhouding en gezondheid van het organisme processen in onderlinge samenhang plaatsvinden.
 • Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend
  De kandidaat kan:
  − de namen van organismen opzoeken en de delen waaruit ze zijn samengesteld
  − de relaties noemen die ze onderling en met hun omgeving hebben.
 • Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding
  De kandidaat kan:
  − vorm, werking en functie van het verteringsstelsel, bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel en uitscheidingsstelsel beschrijven
  − hun onderling verband toelichten.
 • Reageren op prikkels
  De kandidaat kan de rol en de werking van zenuwstelsel, zintuigstelsel en hormoonstelsel toelichten.
 • Van generatie op generatie
  De kandidaat kan voortplanting en groei bij organismen beschrijven, evenals de vorm en functie van seksueel gedrag daarbij.

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus. Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen biologie?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Oude examens oefenen biologie vmbo-bb

LET OP: oude examens kunnen opgaven bevatten die geen examenstof meer zijn. Om zeker te zijn dat je met de juiste opgaven oefent, raden we je onze hulpmiddelen uit de webshop aan.

VMBO-BB

2013-1

centraal examen
Biologie 2013 tijdvak 1


VMBO-BB

2014-1

centraal examen
Biologie 2014 tijdvak 1


VMBO-BB

2015-1

centraal examen
Biologie 2015 tijdvak 1


VMBO-BB

2016-1

centraal examen
Biologie 2016 tijdvak 1


VMBO-BB

2017-1

centraal examen
Biologie 2017 tijdvak 1


VMBO-BB

2018-1

centraal examen
Biologie 2018 tijdvak 1


VMBO-BB

2019-1

centraal examen
Biologie 2019 tijdvak 1


VMBO-BB

2021-1

centraal examen
Biologie 2021 tijdvak 1


VMBO-BB

2023-1

centraal examen
Biologie 2023 tijdvak 1


Zeker weten dat je gaat slagen?

Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer
Beschikbaar voor alle vakken, mét slagingsgarantie

 

 • Gericht aan de slag met de vakken waarin je examen doet
 • Werk toe naar cijferdoelen, ga voor alles een voldoende of probeer cum laude!
 • Leer op je eigen tempo, jij bepaalt hoe ver je wilt gaan
 • Extra oefenen op onderwerp en moeilijkheid mogelijk tot aan het eindexamen toe
 • Krijg toegang tot 500+ uur aan oefenmateriaal
 • Inclusief CE cijfer + eindcijfer voorspelling
 • De belangrijkste vakken bevatten samenvattingen + uitlegvideo’s van opgaven
 • Niet geslaagd = geld terug, ongeacht hoeveel je geoefend hebt

Ga goed voorbereid het examen in