20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

Examen doen op vmbo niveau

In het 4e leerjaar van het vmbo worden examens afgenomen. Afhankelijk van de richting die je hebt gekozen heb je te maken met schoolexamens, centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) en het centraal examen. Ook zijn er staatsexamens op vmbo niveau.

Schoolexamens vmbo (BB, KB en GL/TL)

Het eindexamen in het vmbo bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen wordt gemaakt door de scholen, waarbij ook zij bepalen wanneer welke vakken getoetst worden.

 

Het ministerie bepaalt hierbij welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen. Meestal bestaat het schoolexamen uit 2 of meer toetsen per vak, welke mondeling, praktisch of schriftelijk kunnen zijn.

CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen) vmbo (BB, KB en GL)

In het vmbo worden beroepsgerichte vakken afgesloten met het CSPE. Dit bestaat uit een aantal praktische handelingen en vaktheoretische vragen, waarbij het examen landelijk genormeerd is. Dat betekent dat alle leerlingen die een beroepsgericht vak kiezen, voor het gekozen vak hetzelfde landelijke examen aflegt op het niveau van de onderwijssoort die zij volgen (vmbo-BB, KB of GL). Het lijkt daarmee op het centrale examen, hoewel het dus wel een speciale variant betreft waarin de nadruk ligt op de praktische opdrachten.

Centraal examen vmbo (BB, KB en GL/TL)

Het centraal examen vmbo is voor alle leerlingen van dezelfde onderwijssoort gelijk. Je hebt centrale examens voor vmbo-BB, vmbo-KB en vmbo-GL/TL. Het is altijd aan het einde van het laatste schooljaar, waarbij iedereen dus hetzelfde examen op hetzelfde moment krijgt.

 

Het centraal examen vmbo wordt niet voor alle vakken afgenomen, enkel de verplichte vakken en de keuzevakken. Het centraal examen zorgt voor objectiviteit doordat het voor elke leerling hetzelfde is en het zo zorgt voor een gelijkwaardig diploma.

Staatsexamen vmbo (BB, KB en GL/TL)

Het staatsexamen vmbo is een andere manier om eindexamen te doen, voor leerlingen die niet meer het reguliere onderwijs volgen. Er is qua eisen geen verschil met het centraal examen; het vindt plaats op hetzelfde moment en de examenvragen zijn hetzelfde. Leerlingen die staatsexamen doen, doen geen schoolexamen maar een zogeheten college-examen. Dit is een mondeling afgenomen examen.

 

De meeste leerlingen die staatsexamen doen zijn leerlingen die eerder gezakt zijn tijdens het eindexamen en het jaar erop zelfstandig hun diploma willen halen (vaak enkel voor de vakken die onvoldoende waren). Ook leerlingen van privéscholen of leerlingen die in de topsport zitten volgen vaak een staatsexamen.

Meestgestelde vragen examens vmbo (BB, KB en GL/TL)

Speciaal voor jou hebben we de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Zit het antwoord op jouw vraag er nu niet tussen? Kijk dan op examenblad of stel jouw vragen via onze chat!

Algemeen

Er zijn talloze samenvattingen te vinden op het internet van de leerstof, hoewel deze niet allemaal even goed zijn. Samenvattingen gemaakt door scholieren willen nogal eens tekort schieten of te uitgebreid zijn. Er zijn ook boekjes op de markt met samenvattingen.

Onze voornaamste tip is oefen zoveel als je kan. Verspil niet te veel tijd aan het leren uit je lesboeken, aangezien dit veel te veel is om effectief in je op te nemen. Ga daarom op zoek naar samenvattingen en oefen losse opgaves of nog beter; maak gebruik van examentrainingen. Daarnaast is het belangrijk dat je niet te veel uur achter elkaar bezig blijft maar dat je ook pauzes neemt en vooral ook goed slaapt.

Praktisch

Nee, het resultaat van de rekentoets telt niet mee voor het halen van een vmbo diploma.
Als je dit wilt nalezen kan dat op de website van Examenblad.

De kernvakkenregel is niet van toepassing op het vmbo, alleen op de havo en het vwo. Je hoeft je hier dus geen zorgen over te maken tijdens je examens.

Nee, je kunt niet zakken op een extra vak. Mocht het extra vak ervoor zorgen dat je niet slaagt, dan kun je dit vak laten vallen zodat je alsnog geslaagd bent.
Om precies te weten welke cijfers meetellen bij de exameneis die stelt dat het gemiddelde CE-cijfer een voldoende moet zijn kun je deze pagina van Examenblad bezoeken.

Voor alle vakken mag je meenemen een pen, een schrijfpotlood, een blauw en rood potlood, een liniaal of geo-driehoek, een passer, gum, gewone rekenmachine (dus geen grafische rekenmachine), kladpapier en millimeterpapier. Afhankelijk van het vak dat je hebt mag je bijvoorbeeld ook een woordenboek meenemen (voor talen) en een Grote Bosatlas (bij aardrijkskunde). In de meeste gevallen worden woordenboeken en Bosatlassen vanuit school aangeboden.

In dit document van Examenblad kun je precies zien wat toegestaan is en bij welke vakken. DIt is ook terug te vinden op onze website bij de pagina van het vak.

Niets. Je grafische rekenmachine moet ingesteld staan op de examenmodus om er voor te zorgen dat je niet bij je geheugen kunt, of je moet je grafische rekenmachine resetten vlak voor het examen. De docenten of surveillanten zullen aan het begin van de examens langslopen om de examenstand aanlopen.

Meer informatie over de Grafische rekenmachine kun je vinden op de website van Examenblad.

Wanneer je minder dan 30 minuten te laat bent op het eindexamen wordt je gewoon toegelaten en mag je het examen gewoon afleggen. Wel blijft de eindtijd hetzelfde en moet je dus tegelijk met alle andere leerlingen stoppen. Hierdoor heb je dus minder tijd om het examen te maken.

Als je meer dan 30 minuten te laat komt mag je niet meer toegelaten worden. Je zult dan een geldige reden moeten hebben waardoor je verhinderd was om het examen te maken. In principe mag je maar één eindexamen herkansen, tenzij je goedkeuring hebt van de directeur om het examen waarbij je verhinderd was opnieuw af te leggen.

Tijdens de herexamens mag je maximaal twee examens per dag afleggen die je gemist hebt door ziekte. Hiervoor is goedkeuring van de directeur nodig en waarschijnlijk wordt er ook gevraagd naar een doktersverklaring om zo te bevestigen dat je ook echt ziek bent geweest.

Mocht je tijdens het examen ziek worden en niet meer in staat zijn om het examen verder af te maken, dan zal in overleg met de directeur besloten worden of je examen ongeldig wordt verklaard of dat je het alsnog af moet maken. Wanneer het ongeldig wordt verklaard, kun je het examen opnieuw doen tijdens de herexamens.

Het gemiddelde van je schoolexamencijfer (SE) en het centraal examencijfer (CE) vormen jouw eindcijfer en wordt afgerond op een heel punt. Hierbij geldt alleen het eerste cijfer achter de komma. Een 5,49 is dus een 5 als eindcijfer en een 5,50 is een 6 als eindcijfer.

Voor het sectorwerkstuk, het kunstvak en lichamelijke opvoeding moet je minstens het eindcijfer 6 hebben of een ‘voldoende’ of hoger. Het eindcijfer van de rest van de vakken moet gemiddeld een 8,0 of hoger zijn.

Examens kunnen het ene jaar makkelijker zijn dan het andere jaar. Om dit te corrigeren is er een normeringsterm (de N-term) ingesteld. Na de eindexamens wordt bepaald of de normering gelijk gehouden moet worden of naar beneden of boven bijgesteld moet worden. Een speciale commissie stelt de definitieve N-term vast, op basis van reacties, feedback en klachten van leerlingen, docenten en vakverenigingen. Klagen kan dus nuttig zijn wanneer er terecht onduidelijkheden waren of wanneer het examen niet goed aansloot bij de examenstof. Dit wordt dan meegenomen bij het bepalen van de normering.

Meer achtergrondinformatie over de normering? Bezoek dan deze link.

Na de centrale eindexamens mag elke leerling voor één vak één herkansing maken. Deze herkansing kun je gebruiken om een onvoldoende weg te werken en alsnog te slagen, maar kan ook gebruikt worden om een hoger cijfer te halen. Hierbij geldt dat het hoogste cijfer telt, dus mocht je de herkansing slechter maken dan het eerste examen, dan blijft het eerste cijfer staan.

VMBO-bb en VMBO-kb mogen naast de schriftelijke herkansing ook voor één vak het praktijkexamen herkansen.

Ga goed voorbereid de vmbo examens in