20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Scheikunde examen havo 2024

Nederland

Het Centraal Eindexamen Scheikunde examen havo vindt plaats op donderdag 16 Mei 2024. Het examen start om 13:30 uur en duurt tot 16:30 uur. Je hebt dus 3 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2024: wat is de examenstof van scheikunde?

De examenstof voor het schriftelijke examen scheikunde havo 2024 is als volgt opgebouwd:

 

 • Vaardigheden
  – Algemene vaardigheden
  – Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden (bètaprofielniveau)
  – Specifieke scheikundige vaardigheden
 • Kennis van stoffen en materialen
  De kandidaat kan
  – deeltjesmodellen beschrijven en gebruiken.
  – macroscopische eigenschappen van een stof of materiaal in relatie brengen met deeltjesmodellen
  – met behulp van kennis van bindingen eigenschappen van stoffen en materialen toelichten en beschrijven.
  – op basis van kennis van aanwezige structuren en de bindingen in en tussen deeltjes een macroscopische eigenschap van een stof of materiaal verklaren.
  – een macroscopische eigenschap relateren aan de structuur van een stof of materiaal.
 • Kennis van chemische processen en kringlopen
  De kandidaat kan
  – chemische reacties en fysische processen beschrijven in termen van vormen en verbreken van (chemische) bindingen. 
  – met behulp van kennis van chemische reacties en behoudswetten berekeningen maken over een proces.
  – een chemisch proces en de daarbij optredende energieomzetting en energie-uitwisseling beschrijven en met een berekening toelichten.
  – de reactiesnelheid berekenen uit de concentratieverandering en beredeneren hoe de reactiesnelheid beïnvloed wordt.
  – chemische processen relateren aan behoudswetten en beschrijven in termen van kringlopen.
  – eenvoudige reacties classificeren en gebruiken bij het beschrijven van polymerisatiereacties.
 • Ontwerpen en experimenten in de chemie
  De kandidaat kan
  – met behulp van kennis van stoffen, materialen en chemische processen verklaren waarom bepaalde scheidings- en/of analysemethoden passen in een voorgesteld ontwerp of productieproces.
  – chemische processen relateren aan de opzet van een ontwerpopdracht of gebruikte technologie.
 • Innovatieve ontwikkelingen in de chemie
  De kandidaat kan in innovatieve processen het gebruik van structuureigenschappen-relaties ten minste in de context van materialen, geneesmiddelen of voeding, herkennen en beschrijven.
 • Processen in de chemische industrie
  De kandidaat kan
  – gegeven industriële processen beschrijven in blokschema’s, rendementsberekeningen maken, en aangeven hoe aspecten van groene chemie bij het ontwerp van het proces een rol spelen.
  – in de context van duurzaamheid beschrijven welke chemische en/of technologische processen worden gebruikt bij energieomzettingen en kan beredeneren hoe duurzaamheid een rol speelt bij energieproductie.
 • Maatschappij en chemische technologie
  De kandidaat kan
  – chemische processen in levende organismen herkennen en beschrijven.
  – met behulp van kennis van chemische processen ten minste in de context van voedselproductie of gezondheid uitspraken doen over de kwaliteit van water, lucht, bodem en voedsel.

 

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus (te vinden in de leeromgeving).

Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen scheikunde?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Met onze hulpmiddelen worden de examens 2024 een eitje!

foto

online-en-print oefenlicentie scheikunde havo

€18.50

bekijk

foto

doe-het-zelf examentraining bundel scheikunde havo

€32.50

bekijk

foto

online examentraining scheikunde havo met uitlegvideo’s

€47.50

bekijk

20.000+ leerlingen gingen je voor
 • Alles op één plek, alle vakken en niveau’s beschikbaar!
 • Gericht aan de slag, met inzicht in je vorderingen en resultaten!
 • Voor minder geld, bij ons elk vak en net zo effectief als trainingen op locatie!