20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Muziek examen havo 2023

Nederland

Het Centraal Eindexamen Muziek examen havo vindt plaats op vrijdag 12 Mei 2023. Het examen start om 09:00 uur en duurt tot 11:30 uur. Je hebt dus 2,5 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2023: wat is de examenstof van muziek?

De examenstof voor het schriftelijke examen muziek havo 2023 is als volgt opgebouwd:

 

 • Vaktheorie
  De kandidaat kan:
  – een muzieknotatie volgen;
  – klinkende eenvoudige ritmes en melodiefragmenten noteren;
  – muzikale aspecten onderscheiden, herkennen en benoemen naar aanleiding van klinkende voorbeelden.
  – muzikale structuren analyseren naar aanleiding van klinkende voorbeelden;
  – muzikale processen interpreteren;
  – zijn muzikale beleving in verband brengen met de muzikale aspecten, betekenissen en functies van muziek
  – historische ordening aanbrengen in de ontwikkeling van muzikale vormen en genres;
  – hem bekende werken plaatsen in de ontwikkelingslijn van muzieksoorten, in een geografische regio en een maatschappelijke context en kan daarbij verbanden leggen tussen cultuurhistorische perioden;
  – hem onbekende werken plaatsen op basis van culturele, stilistische, vormtechnische en muziekhistorische argumenten;
  – op basis van een probleemstelling een onderwerp uit de muziekgeschiedenis/muziekcultuur uitwerken en daarover verslag doen.

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus (te vinden in onze leeromgeving).
Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen muziek?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Oude examens oefenen muziek havo

LET OP: oude examens kunnen opgaven bevatten die geen examenstof meer zijn. Om zeker te zijn dat je met de juiste opgaven oefent, raden we je onze hulpmiddelen uit de webshop aan.

HAVO

2016-1

centraal examen
Muziek 2016 tijdvak 1


HAVO

2017-1

centraal examen
Muziek 2017 tijdvak 1


HAVO

2018-1

centraal examen
Muziek 2018 tijdvak 1


HAVO

2021-1

centraal examen
Muziek 2021 tijdvak 1


HAVO

2021-2

centraal examen
Muziek 2021 tijdvak 2


HAVO

2021-3

centraal examen
Muziek 2021 tijdvak 3


HAVO

2019-1

centraal examen
Muziek 2019 tijdvak 1


HAVO

2022-1

centraal examen
Muziek 2022 tijdvak 1


HAVO

2022-2

centraal examen
Muziek 2022 tijdvak 2


Zeker weten dat je gaat slagen?

Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer
Beschikbaar voor alle vakken, mét slagingsgarantie

 

 • Gericht aan de slag met de vakken waarin je examen doet
 • Werk toe naar cijferdoelen, ga voor alles een voldoende of probeer cum laude!
 • Leer op je eigen tempo, jij bepaalt hoe ver je wilt gaan
 • Extra oefenen op onderwerp en moeilijkheid mogelijk tot aan het eindexamen toe
 • Krijg toegang tot 500+ uur aan oefenmateriaal
 • Inclusief CE cijfer + eindcijfer voorspelling
 • De belangrijkste vakken bevatten samenvattingen + uitlegvideo’s van opgaven
 • Niet geslaagd = geld terug, ongeacht hoeveel je geoefend hebt

Ga goed voorbereid het examen in