20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Geschiedenis examen havo 2023

Nederland

Het Centraal Eindexamen Geschiedenis examen havo vindt plaats op maandag 15 Mei 2023. Het examen start om 09:00 uur en duurt tot 12:00 uur. Je hebt dus 3 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2023: wat is de examenstof van geschiedenis?

De examenstof voor het schriftelijke examen geschiedenis havo 2023 is als volgt opgebouwd:

 

 • Historisch besef
   De kandidaat kan:
  – gebeurtenissen uit zijn eigen leven alsmede verschijnselen, gebeurtenissen en personen uit de geschiedenis met behulp van een tijdbalk of een andere vorm van chronologische schematisering ordenen en daarbij de volgende aanduidingen van tijd en tijdsindeling gebruiken: jaren, eeuwen, tijdvakken, perioden en jaartellingen;
  – met gebruik van voorbeelden uit de perioden- en tijdvakkenindeling van eindterm 2, de westers-christelijke jaartelling en een ander voorbeeld van een jaartelling of periodisering uitleggen dat chronologische indelingen interpretatief van aard zijn.
  – tijdvak 5 t/m 10 met bijbehorende tijdsgrenzen in chronologische volgorde noemen en als referentiekader gebruiken:
  – de tijdvakken plaatsen in de periodes Prehistorie, Oudheid, Middeleeuwen, Vroegmoderne Tijd en Moderne Tijd;
  – uitleggen dat de indeling in perioden en tijdvakken een westers perspectief op de geschiedenis vertegenwoordigt en wat de beperkingen en bezwaren daarvan kunnen zijn.
  – in historische processen de samenhang tussen veranderingen en continuïteit beschrijven;
  – de betekenis van historische gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen voor het heden aangeven;
  – een vraag formuleren;
  – voor een vraag bruikbaar bronnenmateriaal verwerven en gegevens eruit selecteren.
  – in het kader van een historische vraagstelling verklaringen geven voor historische gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen;
  – onderscheid maken tussen verschillende soorten oorzaken en gevolgen.
  – bij het geven van oordelen over het verleden rekening houden met het onderscheid tussen feiten en meningen, tijd- en plaatsgebondenheid van interpretaties en oordelen afkomstig van personen uit het verleden en afkomstig van hedendaagse personen, onder wie hij zelf, de rol van waardepatronen in heden en verleden en het ondersteunen van uitspraken met behulp van argumenten.
 • Oriëntatiekennis
  De kandidaat kan voor alle tijdvakken
  – de kenmerkende aspecten voor ieder tijdvak noemen;
  – bij elk kenmerkend aspect van een tijdvak een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, ontwikkeling, verschijnsel of handeling dan wel gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken;
  – uitleggen hoe kennis van het betreffende tijdvak de oriëntatie op de hedendaagse werkelijkheid beïnvloedt;

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus (te vinden in onze leeromgeving).
Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen geschiedenis?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Met onze hulpmiddelen worden de examens 2024 een eitje!

foto

online-en-print oefenlicentie geschiedenis havo

€18.50

bekijk

20.000+ leerlingen gingen je voor
 • Alles op één plek, alle vakken en niveau’s beschikbaar!
 • Gericht aan de slag, met inzicht in je vorderingen en resultaten!
 • Voor minder geld, bij ons elk vak en net zo effectief als trainingen op locatie!