20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

Examen doen op havo niveau

In het 5e leerjaar van het havo worden examens afgenomen. Over het jaar verspreid zijn 3 schoolexamens, examens die de leraar zelf bij jou afneemt. Afsluitend aan het jaar heb je je eindexamen, dit examen is voor elke leerling op hetzelfde moment. Ben je een jaar eerder niet geslaagd dan kan het ook zijn dat je staatsexamen moet doen (wanneer je naar de VAVO bent gegaan). Het staatsexamen is qua afname hetzelfde als het Centraal Examen.

Schoolexamens havo

Het eindexamen havo bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen wordt gemaakt door de scholen, waarbij ook zij bepalen wanneer welke vakken getoetst worden.

 

Het ministerie bepaalt hierbij welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen. Meestal bestaat het schoolexamen uit 2 of meer toetsen per vak, welke mondeling, praktisch of schriftelijk kunnen zijn.

Centraal examen havo

Het centraal examen havo is voor alle leerlingen van dezelfde onderwijssoort gelijk. Het is altijd aan het einde van het laatste schooljaar, waarbij iedereen dus hetzelfde examen op hetzelfde moment krijgt.

 

Het centraal examen wordt niet voor alle vakken afgenomen, enkel de verplichte vakken en de keuzevakken. Het centraal examen zorgt voor objectiviteit doordat het voor elke leerling hetzelfde is en het zo zorgt voor een gelijkwaardig diploma.

Staatsexamen havo

Het staatsexamen havo is een andere manier om eindexamen te doen, voor leerlingen die niet meer het reguliere onderwijs volgen. Er is qua eisen geen verschil met het centraal examen; het vindt plaats op hetzelfde moment en de examenvragen zijn hetzelfde. Leerlingen die staatsexamen doen, doen geen schoolexamen maar een zogeheten college-examen. Dit is een mondeling afgenomen examen.

 

De meeste leerlingen die staatsexamen doen zijn leerlingen die eerder gezakt zijn tijdens het eindexamen en het jaar erop zelfstandig hun diploma willen halen (vaak enkel voor de vakken die onvoldoende waren). Ook leerlingen van privéscholen of leerlingen die in de topsport zitten volgen vaak een staatsexamen.

Meestgestelde vragen havo examens

Speciaal voor jou hebben we de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Zit het antwoord op jouw vraag er nu niet tussen? Kijk dan op examenblad of stel jouw vragen via onze chat!

Algemeen

De inhoud van onze examentrainingen komt qua inhoud volledig overeen met de inhoud van betaalde examentrainingen. De examenstof van een vak is bij elke training opgedeeld in een aantal blokken waarbij je vooraf een instructie krijgt, een herhaling van de stof die je moet kennen en vervolgens krijg je vooraf geselecteerde oefenopgaves waarmee je kunt oefenen. Afhankelijk van het type examentraining dat je volgt gebeurd dit met behulp van videofilmpjes, live sessies of gewoon bij jou op school. Ondertussen kun je via ons platform gebruik maken van een vraag & antwoord forum, kun je voor ondersteuning chatten met leraren die online zijn en als je de examentraining voltooid hebt kun je een nauwkeurige voorspelling doen voor het cijfer dat je ongeveer zult gaan halen tijdens het Centraal Eindexamen.

Er zijn talloze samenvattingen te vinden op het internet van de leerstof, hoewel deze niet allemaal even goed zijn. Samenvattingen gemaakt door scholieren willen nogal eens tekort schieten of te uitgebreid zijn. Er zijn ook boekjes op de markt met samenvattingen en ook Helpmijslagen.nl biedt samenvattingen aan in de vorm van doe-het-zelf examentrainingbundels waarnaast samenvattingen ook oefenopgaven inbegerepen zijn. Ook zitten de samenvattingen verwerkt in onze online examentrainingen.

Elk vak heeft een zogenaamde syllabus, een lijst met punten over wat je precies moet kunnen voor de examens. Voor elk vak zijn we deze punten afgegaan en hebben we ervoor gezorgd dat elk deel behandeld wordt in onze samenvattingen. Op www.examenblad.nl kun je deze syllabussen vinden.

Onze voornaamste tip is oefen zoveel als je kan. Verspil niet te veel tijd aan het leren uit je lesboeken, aangezien dit veel te veel is om effectief in je op te nemen. De meest efficiente manier is om een examentraining te volgen. Daarnaast is het belangrijk dat je niet te veel uur achter elkaar bezig blijft maar dat je ook pauzes neemt en vooral ook goed slaapt. We hebben nog veel meer tips die je kunnen helpen, deze zijn in onze examentrainingen verwerkt.

In onze examentrainingen zitten voor elk vak en elk onderwerp stappenplannen verwerkt en soms ook trucjes die je helpen. We laten je zien hoe je examenopgaves snel kunt herkennen om zo de juiste aanpak te hanteren. Ook kun je voor sommige vakken stappenplannen vinden binnen onze online leeromgeving.

Praktisch

 • De vakken ckv en lichamelijke opvoeding moet een ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn

Verder geldt het volgende voor je behaalde centrale examencijfers:

  • Het gemiddelde van je centraal examencijfers moet een 5,5 of hoger zijn. Met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je dus gezakt.
  • Bij je eindcijfers voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde mag maximaal één 5 bij zitten, de rest moet een 6 of hoger zijn. Bij een eindcijfer lager dan 5 voor een van deze vakken ben je sowieso gezakt
  • Je hebt geen 3 als eindcijfer
  • Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, óf
   • Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger
   • Je hebt maximaal één 4 en al je andere eindcijfers zijn een 6 of hoger, waarvan er minstens één 7 of hoger is. Daarnaast moet het gemiddelde van al je eindcijfers minstens 6,0 zijn.
   • Je hebt maximaal twee 5’en en al je andere eindcijfers zijn een 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is. Daarnaast moet het gemiddelde van al je eindcijfers minstens 6,0 zijn.

 

  • Meer informatie kun je vinden op de website van de

Rijksoverheid

  .

 

Nee, het resultaat van de rekentoets telt niet mee voor het halen van een havo diploma. Wel is het een vereiste dat je de rekentoets hebt afgelegd.
Als je dit wilt nalezen kan dat op de website van Examenblad.

Op havo behoren Nederlands, Engels, wiskunde tot de kernvakken. Van deze vakken wordt verwacht dat je ze goed beheerst en om die reden is er de kernvakkenregel ingesteld. Deze regel bepaald welke cijfer je minimaal moet halen voor deze vakken. De regel is:

 • Maximaal één van de drie vakken een 5 en de andere drie een 6 of hoger
 • Alle drie de vakken een 6 of hoger

Het gaat hierbij om de eindcijfers van de vier vakken, dus het gemiddelde van SE en CE afgerond op een geheel cijfer.

Nee, je kunt niet zakken op een extra vak. Mocht het extra vak ervoor zorgen dat je niet slaagt, dan kun je dit vak laten vallen zodat je alsnog geslaagd bent.
Om precies te weten welke cijfers meetellen bij de exameneis die stelt dat het gemiddelde CE-cijfer een voldoende moet zijn kun je deze pagina van Examenblad bezoeken.

Voor alle vakken mag je meenemen een pen, een schrijfpotlood, een blauw en rood potlood, een liniaal of geo-driehoek, een passer, gum, gewone rekenmachine (dus geen grafische rekenmachine), kladpapier en millimeterpapier. Afhankelijk van het vak dat je hebt mag je bijvoorbeeld ook een woordenboek meenemen (voor talen) en een Grote Bosatlas (bij aardrijkskunde). In de meeste gevallen worden woordenboeken en Bosatlassen vanuit school aangeboden.

In dit document van Examenblad kun je precies zien wat toegestaan is en bij welke vakken. DIt is ook terug te vinden op onze website bij de pagina van het vak.

Niets. Je grafische rekenmachine moet ingesteld staan op de examenmodus om er voor te zorgen dat je niet bij je geheugen kunt, of je moet je grafische rekenmachine resetten vlak voor het examen. De docenten of surveillanten zullen aan het begin van de examens langslopen om de examenstand aanlopen.

Meer informatie over de Grafische rekenmachine kun je vinden op de website van Examenblad.

Wanneer je minder dan 30 minuten te laat bent op het eindexamen wordt je gewoon toegelaten en mag je het examen gewoon afleggen. Wel blijft de eindtijd hetzelfde en moet je dus tegelijk met alle andere leerlingen stoppen. Hierdoor heb je dus minder tijd om het examen te maken.

Als je meer dan 30 minuten te laat komt mag je niet meer toegelaten worden. Je zult dan een geldige reden moeten hebben waardoor je verhinderd was om het examen te maken. In principe mag je maar één eindexamen herkansen, tenzij je goedkeuring hebt van de directeur om het examen waarbij je verhinderd was opnieuw af te leggen.

Tijdens de herexamens mag je maximaal twee examens per dag afleggen die je gemist hebt door ziekte. Hiervoor is goedkeuring van de directeur nodig en waarschijnlijk wordt er ook gevraagd naar een doktersverklaring om zo te bevestigen dat je ook echt ziek bent geweest.

Mocht je tijdens het examen ziek worden en niet meer in staat zijn om het examen verder af te maken, dan zal in overleg met de directeur besloten worden of je examen ongeldig wordt verklaard of dat je het alsnog af moet maken. Wanneer het ongeldig wordt verklaard, kun je het examen opnieuw doen tijdens de herexamens.

Het gemiddelde van je schoolexamencijfer (SE) en het centraal examencijfer (CE) vormen jouw eindcijfer en wordt afgerond op een heel punt. Hierbij geldt alleen het eerste cijfer achter de komma. Een 5,49 is dus een 5 als eindcijfer en een 5,50 is een 6 als eindcijfer.

Voor het sectorwerkstuk, het kunstvak en lichamelijke opvoeding moet je minstens het eindcijfer 6 hebben of een ‘voldoende’ of hoger. Het eindcijfer van de rest van de vakken moet gemiddeld een 8,0 of hoger zijn.

Examens kunnen het ene jaar makkelijker zijn dan het andere jaar. Om dit te corrigeren is er een normeringsterm (de N-term) ingesteld. Na de eindexamens wordt bepaald of de normering gelijk gehouden moet worden of naar beneden of boven bijgesteld moet worden. Een speciale commissie stelt de definitieve N-term vast, op basis van reacties, feedback en klachten van leerlingen, docenten en vakverenigingen. Klagen kan dus nuttig zijn wanneer er terecht onduidelijkheden waren of wanneer het examen niet goed aansloot bij de examenstof. Dit wordt dan meegenomen bij het bepalen van de normering.

Meer achtergrondinformatie over de normering? Bezoek dan deze link.

Na de centrale eindexamens mag elke leerling voor één vak één herkansing maken. Deze herkansing kun je gebruiken om een onvoldoende weg te werken en alsnog te slagen, maar kan ook gebruikt worden om een hoger cijfer te halen. Hierbij geldt dat het hoogste cijfer telt, dus mocht je de herkansing slechter maken dan het eerste examen, dan blijft het eerste cijfer staan.

VMBO-bb en VMBO-kb mogen naast de schriftelijke herkansing ook voor één vak het praktijkexamen herkansen.

Ga goed voorbereid de havo examens in